δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Συμμετοχή στην έκθεση FoodExpo 2018

Η εταιρεία ΔΥΑΣ Α.Ε πρόκειται να συμμετάσχει στην έκθεση τροφίμων FOOD EXPO 2018 που διοργανώνεται στο Metropolitan Expo center , από 10-12 Μαρτίου.

www.foodexpo.gr

Devotion in Quality  Yield in sales  Advantage in distribution  Sureness in collaboration