δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Συμμετοχή στην έκθεση FoodExpo 2018

Η εταιρεία ΔΥΑΣ Α.Ε πρόκειται να συμμετάσχει στην έκθεση τροφίμων FOOD EXPO 2018 που διοργανώνεται στο Metropolitan Expo center , από 10-12 Μαρτίου.

www.foodexpo.gr

δύναμη στις πωλήσεις  υπεροχή στις διανομές  αφοσίωση στην ποιότητα  ςιγουριά στις συνεργασίες