δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Τα προϊόντα με την επωνυμία "Γεννήματα Φύσης" λανσαρίστηκαν στην αγορά το 2009.

Η εταιρεία ‘’δυάς’’ ως μια δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων καθώς και στην προώθηση επιλεγμένων παραδοσιακών ειδών διατροφής, έχει δημιουργήσει και παρουσιάζει την σειρά Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων :

‘’γεννήματα φύσης’’

Όλα τα προϊόντα παράγονται σε οικοτεχνίες και μικρές βιοτεχνίες με τις οποίες η εταιρεία ‘δυάς’ έχει συνεταιρισθεί ώστε να αποκτήσει  έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων.

 

δύναμη στις πωλήσεις  υπεροχή στις διανομές  αφοσίωση στην ποιότητα  ςιγουριά στις συνεργασίες