δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Γλυκά Κουταλιού χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100% Χειροποίητα γλυκά χωρίς προσθήκη ζάχαρης

Devotion in Quality  Yield in sales  Advantage in distribution  Sureness in collaboration